Skip to content

Phân công việc/nhiệm vụ

Remindwork hỗ trợ phân công việc cho nhân viên dưới quyền hoặc cho chính mình thực hiện.

Screenshot

Tại Website

Screenshot

Tạo việc và chọn lựa người thực hiện

  1. Nhấn vào nút tạo việc.
  2. Nhập công việc cần thực hiện và mô tả vắn tắt.
  3. Chọn lựa thời hạn.
  4. Thêm thẻ phân loại và đính kèm nếu có.
  5. Chọn lựa người thực hiện

Thêm phần việc cần hoàn thành cho người thực hiện (checklist)

Screenshot

  1. Ở màn hình xem việc nhấn nút "+"
  2. Phân công phần việc cần thực hiện cho người đó

Đo lường, theo dõi và tương tác

Các cập nhật gần đây

Remindwork sẽ tự động cập nhật tiến độ, thảo luận theo thời gian thực và sắp xếp khoa học ở menu "Bàn Làm Việc" Screenshot

Bảng phân loại trạng thái công việc

Danh sách các công việc được tự động sắp xếp ở bảng Kaban - Một bảng sắp xếp khoa học trong công việc theo trạng thái giúp nâng cao hiệu suất ở menu "Công việc" Screenshot

Kiểm tra thời hạn

Danh sách các công việc trễ hạn sắp hết hạn được neo lại tại thông báo phía góc bên phải. Screenshot

Tìm kiếm công việc

Screenshot

Thảo luận

Đính kèm

Cập nhật phần việc (checklist)

Các phần việc sau khi hoàn thành chỉ cần tích hoàn thành, các cập nhật tiến độ, báo tới Lãnh đạo được RemindWork tự động xử lý Screenshot

Báo cáo hoàn thành và chờ duyệt

Sau khi hoàn thành công việc nhân sự thực hiện nhấn báo cáo hoàn thành, công việc lập tức chuyển tới Người phân công để kiểm tra và phê duyệt Screenshot

Phê duyệt

Sau khi kiểm tra công việc từ cấp dưới báo cáo hoàn thành, người phân công thực hiện duyệt hoàn thành hoặc yêu cầu làm lại nếu không đạt yêu cầu. Screenshot

Tạm dừng

Trong trường hợp cần tạm dừng công việc, người quản lý bấm Tạm dừng để toàn thể nhân viên thực hiện công việc được biết. Screenshot

Sửa công việc

Xóa công việc

Mã hóa và giải mã

Tính năng mã hóa và giải mã chỉ cho người Lãnh Đạo cấp cao nhất mở tài khoản đầu tiên, từ đây trong trường hợp khẩn cấp có thể mã hóa dữ liệu ở tất cả tài khoản cấp dưới một cách nhanh chóng. Screenshot Khi tính năng kích hoạt thì công việc toàn tổ chức mã hóa hoàn toàn, không cấp nhân viên nào có thể đọc được công việc. Screenshot

Tại Ứng dụng

Một công việc sẽ được RemindWork tự động sắp xếp và hiển thị một cách khoa học, giúp người sử dụng nhanh chóng nắm bắt công việc. Screenshot

Tạo việc

Screenshot 1. Nhấn vào nút tạo việc. 2. Nhập công việc cần thực hiện và mô tả vắn tắt. 3. Chọn lựa thời hạn. Screenshot

  1. Thêm thẻ phân loại và đính kèm nếu có. Screenshot

Chọn người thực hiện

Screenshot

Thêm phần việc cần hoàn thành cho người thực hiện (checklist)

Nhấn vào dấu "+" để thêm đầu việc Screenshot

Thêm nhân sự thực hiện vào công việc được Lãnh đạo phân công

Screenshot

Đo lường, theo dõi và tương tác

Một công việc sẽ được RemindWork tự động sắp xếp và hiển thị một cách khoa học: Tiến độ, thời hạn và các đầu việc hoàn thành... Screenshot

Các cập nhật gần đây

Vào menu "Home" để xem các cập nhật về công việc mới nhất

Bảng phân loại trạng thái công việc

Vào menu "Works - các công việc" để theo dõi. Screenshot

Kiểm tra thời hạn

Screenshot

Tìm kiếm công việc

Screenshot

Thảo luận và Đính kèm

Screenshot

Cập nhật phần việc (checklist)

Chỉ với 1 nút check là báo cáo đầu việc hoàn thành Screenshot

Tương tác khác và báo cáo hoàn thành

Thêm nhân sự thực hiện và báo cáo hoàn thành công việc nhanh chóng Screenshot

Chờ duyệt

Sau khi bấm hoàn thành công việc sẽ chuyển tới quản lý để chờ duyệt, công việc này neo lại ở Tab chờ duyệt tại menu Work Screenshot

Phê duyệt

Khi nhân viên báo cáo hoàn thành, quản lý sẽ nhận được yêu cầu phê duyệt. Nếu đảm bảo thì nhấn "Hoàn thành" để kết thúc công việc Screenshot

Tạm dừng

Trong trường hợp vì lý do nào đó thì người phân công nhấn "Tạm dừng" để tạm dừng công việc, các nhân sự thực hiện sẽ nhận đc thông báo ngay lập tức và công việc tạm dừng ngay. Screenshot

Sửa công việc

Muốn sửa nội dung công việc nhấn "Sửa" Screenshot

Xóa công việc

Screenshot

Mã hóa và giải mã

Chỉ có Lãnh đạo cấp cao nhất mới có quyền mã hóa dữ liệu đọc toàn thể công ty. Trong trường hợp khẩn cấp Lãnh đạo vào Menu và nhấn mã hóa như hình, toàn bộ công việc trên các tài khoản nhân viên khác đều được mã hóa ngay lập tức. Screenshot

Công việc được mã hóa ngay lập tức

Screenshot