Skip to content

Dành cho Nhân viên

RemindWork giúp nhân viên biết được phần việc phải làm trong công việc được phân công, thời hạn hoàn thành và không phải ghi chép lại thông tin đảm bảo không sai sót và đúng tiến độ.

Sau khi vào công ty thì nhân viên có thể tiếp nhận công việc từ quản lý hoặc tự tạo các công việc cá nhân (có người theo dõi là các cấp quản lý)

Tại Website

Xem và nhận việc

Screenshot

Công việc đã được RemindWork mô hình hóa và trực quan, giúp người dùng quản lý đơn giản với những thông tin cơ bản

  • Tiến độ công việc
  • Trạng thái công việc
  • Thời hạn
  • Nội dung công việc
  • Người phân công
  • Người thực hiện
  • Kết quả đạt được
  • Cảnh báo trễ hạn

Xem phần việc phải làm và bổ sung nếu cần (Checklist)

Screenshot

Quan sát phần việc được phân công hoặc nhấn vào "+" để phân công phần việc làm nếu có

Đo lường, theo dõi và tương tác

Theo dõi tiến độ công việc

Tiến độ công việc được theo dõi tức thời khi có sự thay đổi checklist

Screenshot

Các cập nhật gần đây

Remindwork sẽ tự động cập nhật tiến độ, thảo luận theo thời gian thực và sắp xếp khoa học ở menu "Bàn Làm Việc" Screenshot

Bảng phân loại trạng thái công việc

Danh sách các công việc được tự động sắp xếp ở bảng Kaban - Một bảng sắp xếp khoa học trong công việc theo trạng thái giúp nâng cao hiệu suất ở menu "Công việc" Screenshot

Kiểm tra thời hạn

Danh sách các công việc trễ hạn sắp hết hạn được neo lại tại thông báo phía góc bên phải. Screenshot

Tìm kiếm công việc

Screenshot

Phản hồi

Theo dõi tỉ lệ hoàn thành tổ chức, từng phòng ban, bộ phận, nhân sự

Lưu ý: Nhân viên hoặc quản lý phòng, bộ phận này không xem được chi tiết công việc của phòng ban, bộ phận khác

Screenshot

Báo cáo hoàn thành phần việc.

Các phần việc sau khi hoàn thành chỉ cần tích hoàn thành, các cập nhật tiến độ, báo tới Lãnh đạo được RemindWork tự động xử lý

Screenshot

Báo cáo hoàn thành và chờ duyệt

Sau khi hoàn thành công việc nhân sự thực hiện nhấn báo cáo hoàn thành, công việc lập tức chuyển tới Người phân công để kiểm tra và phê duyệt Screenshot

Tự tạo công việc

Nhân viên có thể tự tạo công việc, tuy nhiên mặc định Quản lý và Lãnh đạo sẽ xem được việc Screenshot