Vào thẳng nội dung

Dành cho cá nhân

RemindWork giúp cá nhân quản lý công việc riêng tư, mời bạn bè cùng làm việc.

Screenshot

  • Tự tạo công việc riêng của cá nhân
  • Thao tác cập nhật đầu việc đơn giản - Checklist
  • Tự động phân loại theo bảng trạng thái Kanban
  • Tự động sắp xếp công việc theo Lịch biểu
  • Tự động báo công việc hàng ngày, cảnh báo trễ hạn
  • Phân loại công việc theo nhóm, dự án
  • Tìm kiếm nhanh chóng
  • Quản lý file tệp