Vào thẳng nội dung

Cải tiến liên tục

Screenshot

New Update 23/12/2022 - Phiên bản Web mới: địa chỉ (manage.remindwork.com)

 • Web: Giao diện tối ưu hơn, chữ lớn hơn, tốc độ và thao tác thuận tiện hơn
 • Web: Bổ sung lịch sử tìm kiếm gần đây, checklist mới thêm gần đây

New Update 25/10/2022 - Bộ đếm và tối ưu hóa tốc độ

 • App: Truy vấn các màn hình dưới < 3s
 • App: Bổ sung bộ đếm theo trạng thái ở tính năng quản lý công việc

New Update 22/08/2022 - Web ra mắt thử nghiệm tính năng quản lý thông tin khách hàng

 • Thông tin cơ bản của khách hàng được lưu trữ: tên, địa chỉ, điện thoại, ghi chú
 • Tìm kiếm những công việc liên quan đến khách hàng đó

New Update 25/4/2022 - Bổ sung công việc riêng tư và cải tiến tính năng nhân lực

 • Việc riêng tư là việc tự phân công cho chính cá nhân đó (các cấp quản lý không xem được)
 • App: Điều chỉnh menu nhân lực: nhân sự và các bộ phận

New Update 5/11/2021 - Phiên bản cho cá nhân

 • App, web: bổ sung phiên bản dành cho cá nhân

New Update 2/11/2021 - Người phối hợp, lịch biểu

 • App view, web view: Nhân viên có thể gửi việc phối hợp cho nhân viên khác phòng ban, nhóm
 • Lịch biểu: theo dõi công việc theo dòng thời gian ngày, tuần, tháng (Dateline)

New Update 28/11/2021 - Bổ sung thời hạn cho phần việc được phân công (checklist), thời hạn bắt đầu công việc

New Update 5/10/2021 - Tối ưu & bổ sung chức năng thêm người theo dõi

Tối ưu form phân công việc, điều chỉnh công việc ở APP, WEB

Loại bỏ dư thừa, cho phép thao tác trực tiếp trên màn hình công việc để đánh dấu Quan trọng, điều chỉnh phân loại, đính kèm...

Thêm người theo dõi trong công việc

Những người cùng thực hiện công việc được phép thêm người theo dõi (là người bất kỳ). Khi đó người theo dõi sẽ được xem công việc từ Link duy nhất kèm mật khẩu.

New Update 22/8/2021 - Tự động báo cáo tóm tắt các công việc trễ hạn và sắp hết hạn vào sáng sớm

Tại Mobile APP mọi nhân sự đều nhận được thông báo vắn tắt công việc trễ hạn, gần hết hạn vào khoảng 7:00 Am hàng ngày.

New Update 12/8/2021 - Quản lý loại công việc và tỉ lệ hoàn thành

Quản lý các loại công việc và theo dõi tỉ lệ hoàn thành dễ dàng hơn trên Ứng dụng

Tại Website Screenshot Tại Mobile APP Screenshot

New Update 7/2021 - Bổ sung phân quyền STM - phó của Lãnh đạo cao nhất và SM - Phó của Quản lý phòng ban.

Tại Website Screenshot Tại Mobile Screenshot

Bổ sung phân quyền Sub Top Manager - Phó của Lãnh Đạo và Sub Manager - Phó của Quản lý.

 • Sub Top Manager: Quản lý một số Manager và một số nhân sự khác dưới sự phân quyền của Lãnh Đạo.
 • Sub Manager: Quản lý một số nhân sự khác thuộc phòng dưới sự phân quyền của Lãnh Đạo, Sub Manager dưới sự quản lý của Manager phòng đó.
 • Top Manager: Là cấp cao nhất quản lý toàn bộ nhân sự của tổ chức
 • Manager: Là cấp quản lý toàn bộ nhân sự của phòng, dưới quyền của Top Manager và Sub Top Manager nếu được phân quyền.
 • Staff: là nhân viên, dưới quyền của các cấp quản lý được phân quyền.

Phân quyền xem công việc.

Nguyên tắc quyền xem công việc: Người Quản lý xem được công việc của tất cả nhân viên dưới quyền quản lý, còn lại công việc của ai thì người đó xem. Tỉ lệ hoàn thành công việc thì tất cả mọi người trong cùng tổ chức cùng xem được.

 • Nhân viên được xem công việc của chính mình tạo hoặc tham gia, xem được tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác, tuy nhiên không xem được chi tiết nội dung công việc của họ.
 • Quản lý phòng ban, nhóm xem được tổng thể các công việc của phòng và tất cả nhân viên dưới quyền, xem được tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác, tuy nhiên không xem được chi tiết nội dung công việc của họ.
 • Lãnh đạo xem được tất cả công việc của tổ chức, tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác.
 • Người theo dõi công việc mặc định là những quản lý của người tạo việc. Những người cùng thực hiện công việc được phép thêm người theo dõi. Khi đó người theo dõi sẽ được xem công việc từ Link duy nhất kèm mật khẩu.

Điều chỉnh từ ngữ.

 • Màn hình phân loại công việc