Chào mừng bạn

Quản lý công việc đơn giản với RemindWork

Tại đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn áp dụng RemindWork một cách dễ dàng để đem lại hiệu quả trong công việc.

Hello

RemindWork là tập hợp các giải pháp quản lý năng suất

 1. Quản lý công việc theo trạng thái (Kanban)
 2. Quản lý danh sách đầu việc (Checklist)
 3. Quản lý thời gian (Deadline, Calendar)
  1. Quản lý thời hạn
  2. Quản lý lịch biểu
 4. Quản lý tiến độ (Progress tracker)

RemindWork là công cụ tự động sắp xếp công việc

 1. Sắp xếp theo cập nhật mới nhất
 2. Sắp xếp theo trạng thái: chờ thực hiện, đang thực hiện, chờ duyệt, hoàn thành và tạm dừng
 3. Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng
 4. Sắp xếp công việc theo thẻ phân loại
 5. Sắp xếp công việc theo thời gian trễ hạn, gần tới hạn

RemindWork là công cụ theo dõi công việc theo thời gian thực

 1. Gửi thông báo tới người thực hiện liên quan khi có thay đổi
 2. Cập nhật tiến độ ngay lập tức

RemindWork là cách thức phối hợp công việc hiệu quả giữa các thành viên

 1. Phân công dễ dàng
 2. Báo cáo hoàn thành đầu việc nhanh chóng
 3. Trao đổi ngay trong công việc

RemindWork là giải pháp bảo mật dữ liệu công việc cho tổ chức ở mức độ tuyệt mật

 1. Mã hóa mặc định dữ liệu công việc
 2. Tùy chọn mã hóa files