Theo dõi, đo lường, đánh giá
Theo dõi công việc theo thẻ phân loại

Theo dõi công việc theo thẻ phân loại trên mobile app

Phân loại công việc theo thẻ phân loại giúp bạn sắp xếp công việc theo các nhóm, chủ đề hoặc loại hình, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lý công việc.

theo doi cong viec theo the phan loai tren mobile app

Để phân loại công việc theo thẻ hiệu quả, bạn nên:

  • Sử dụng một hệ thống thẻ phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Cập nhật thẻ thường xuyên.