Chọn tài khoản

Chọn dạng tài khoản

RemindWork cung cấp sản phẩm cho tài khoản thuộc tổ chức và tài khoản cá nhân, hãy chọn loại tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn Web RemindWork

Tài khoản tổ chức

Cấp Lãnh đạo tạo tổ chức mới

Để tạo tổ chức nhấn vào tạo tổ chức mới và điền các thông tin tên, điện thoại và địa chỉ. Web RemindWork

Nhân sự khác tham gia tổ chức

Để tham gia tổ chức bạn cần mã Id của tổ chức để xin gia nhập Web RemindWork

Tài khoản cá nhân

Chọn riêng tư nếu bạn không thuộc tổ chức nào