Công việc
Xóa tệp

Xóa tệp đính kèm trên mobile app

Để xóa tệp đính kèm bạn giữ ngón tay vào tệp để xóa. Lưu ý khi bạn xóa việc thì tất cả tệp tin liên quan tới công việc đều bị xóa xoa tep dinh kem tren mobile app