Công việc
Thêm công việc

Thêm công việc (Work) trên mobile app

RemindWork cung cấp tính năng mạnh mẽ để phân công (opens in a new tab)quản lý (opens in a new tab) công việc hiệu quả hơn. Trên mobile app nhấn nút "+" để thêm công việc sau đó mô tả yêu cầu công việc nut them cong viec tren mobile app

Bước 1: Mô tả yêu cầu công việc

Sau khi nhấn nút thêm việc bạn có thể mô tả yêu cầu công việc bao gồm mô tả ngắn và mô tả chi tiết giúp người thực hiện dễ dàng nắm bắt Mô tả yêu cầu công việc trong phân công công việc đóng vai trò quan trọng, giúp người thực hiện hiểu rõ nhiệm vụ được giao và hoàn thành hiệu quả.

  • Mô tả ngắn công việc nên xác định rõ ràng tên gọi của công việc, nêu rõ mục tiêu chính của công việc. Ví dụ: "Hoàn thành bản báo cáo phân tích thị trường tháng 3 ở khu vực Đà Nẵng", "Đăng 03 bài báo về sản phẩm mới ra mắt trong tháng 2"...
  • Mô tả chi tiết công việc nên liệt kê rõ nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc, sử dụng động từ hành động để mô tả cụ thể các yêu cầu

Bước 2: Đặt thời hạn (Deadline)

Thời hạn thực hiện công việc là thời gian tối đa được phép để hoàn thành một công việc cụ thể. Để công việc hoàn thành tốt cần thiết lập thời hạn hợp lý. mo ta yeu cau cong viec tren mobile app

Bước 3: Thêm người thực hiện và nhấn tạo công việc

Nhân lực thực hiện là ai? hãy chọn những người tham gia thực hiện. Nếu chưa thiếu nhân lực hãy thêm nhân sự them nguoi thục hien cong viec tren mobile app