Công việc
Đặt thời hạn đầu việc

Đặt thời hạn đầu việc (Task)

Ngoài thời hạn công việc chính, remindwork thiết kế thời hạn cho từng đầu việc để kiểm soát thời hạn tổng thể được tốt hơn. Nhấn ba chấm ở đầu việc, chọn đặt thời hạn, tiếp đó hãy đặt thời hạn cho đầu việc này

dat thoi han cho dau viec