Nhân sự
Mời nhân sự

Mời nhân sự trên mobile app

Remindwork cung cấp nhiều cách thức để mời nhân sự vào tổ chức dễ dàng moi nhan su vao to chuc tren mobile app

  • Mời qua mã ID hoặc mã QR Tại menu Nhân sự, nhấn mời bằng mã QR, được dẫn tới màn hình thông tin tổ chức. Khi đó bạn có thể copy mã ID hoặc đưa mã QR của tổ chức gửi cho các nhân sự để họ tham gia moi nhan su bang ma id, ma qr tren mobile app

  • Mời qua email hoặc danh bạ Tại menu Nhân sự, nhấn nút qua Email để thêm nhân sự bằng các email, lưu ý phân tách các email bằng dấu cách moi nhan su qua email tren mobile app