Công việc
Sửa công việc

Sửa công việc trên mobile app

Để sửa công việc, ở màn hình chi tiết việc nhấn xem thêm và nhấn sửa để điều chỉnh yêu cầu, điều chỉnh thời hạn và những người thực hiện nut sua cong viec tren mobile app

sau đó sửa yêu cầu, thời hạn

sua cong viec tren mobile app