Công việc
Sửa đầu việc

Sửa đầu việc trên mobile app (Task)

Để sửa đầu việc bạn giữ ngón tay trên đầu việc cần sửa, sau đó nhấn sửa, tiếp đó hãy sửa nội dung đầu việc sua dau viec tren mobile app