Công việc
Đặt thời hạn đầu việc

Đặt thời hạn đầu việc trên mobile app (Task)

Ngoài thời hạn công việc chính, remindwork thiết kế thời hạn cho từng đầu việc để kiểm soát thời hạn tổng thể được tốt hơn. bạn giữ ngón tay trên đầu việc cần sửa, sau đó nhấn sửa, chọn đặt thời hạn, tiếp đó hãy đặt thời hạn cho đầu việc này

dat thoi han cho dau viec tren mobile app