Công việc
Thêm đầu việc

Thêm đầu việc trên mobile app (Task)

Trong RemindWork một công việc lớn (Work) được phân công cho người thực hiện những phần nhỏ hơn được gọi là đầu việc (Task), tập hợp các task này được gọi là Checklist. Để nhiều thành viên tham gia thực hiện biết được phần công việc của mình là gì giúp rõ ràng phạm vi, thúc đẩy hoàn thành tốt hơn.

Checklist thuc hien cong viec tren mobile app

Để thêm đầu việc nhấn vào nút Thêm đầu việc và mô tả yêu cầu đầu việc này cho người thực hiện Them dau viec tren mobile app

Sau đó mô tả Mo ta dau viec tren mobile app