Theo dõi, đo lường, đánh giá
Theo dõi công việc theo trạng thái

Theo dõi công việc theo trạng thái (KanBan)

Phân loại công việc theo trạng thái là một bộ đẩy giúp tăng cường khả năng trực quan, nâng cao hiệu quả và năng suất, cải thiện giao tiếp và hợp tác, thúc đẩy cải tiến liên tục

theo doi cong viec theo trang thai

Phân loại công việc theo bảng Kanban mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

1. Tăng cường khả năng trực quan: Bảng Kanban giúp trực quan hóa luồng công việc, cho phép bạn dễ dàng theo dõi tiến độ của từng nhiệm vụ và xác định các điểm nghẽn. Việc sử dụng các cột khác nhau để biểu thị các trạng thái công việc (như "Mới", "Đang thực hiện", "Hoàn thành") giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình trạng chung của dự án.

2. Nâng cao hiệu quả và năng suất: Kanban giúp tập trung vào việc thực hiện một lượng công việc vừa phải, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo chất lượng công việc. Việc giới hạn số lượng công việc trong mỗi cột (WIP) giúp thúc đẩy sự tập trung và hoàn thành công việc nhanh chóng hơn.

3. Cải thiện giao tiếp và hợp tác: Bảng Kanban giúp mọi người trong nhóm dễ dàng chia sẻ thông tin về tiến độ công việc, các vấn đề gặp phải và giải pháp. Cung cấp một nền tảng chung để thảo luận và giải quyết các vấn đề, thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm.

4. Tăng cường khả năng thích ứng và linh hoạt: Kanban cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh luồng công việc dựa trên nhu cầu và ưu tiên thay đổi. Việc thêm hoặc bớt các cột, di chuyển các nhiệm vụ giữa các cột giúp bạn linh hoạt trong việc quản lý công việc và phản ứng với những thay đổi bất ngờ.

5. Thúc đẩy cải tiến liên tục: Kanban khuyến khích việc xác định và loại bỏ các điểm nghẽn trong quy trình làm việc. Việc theo dõi thời gian hoàn thành công việc giúp bạn đánh giá hiệu quả và tìm kiếm các giải pháp tối ưu để cải thiện năng suất.

Ngoài ra, phân loại công việc theo bảng Kanban còn mang lại một số lợi ích khác như:

  • Giảm thiểu lãng phí thời gian và nguồn lực
  • Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động của cá nhân
  • Tạo môi trường làm việc minh bạch và hiệu quả