Theo dõi, đo lường, đánh giá
Đo lường chất lượng hoàn thành từng nhân sự

Thống kê chất lượng hoàn thành công việc của từng nhân sự trên mobile app

Remindwork thống kê chất lượng công việc nếu quản lý đánh giá hàng tháng

thong ke chat luong hoan thanh cong viec tren mobile app