Nhân sự
Phân quyền quản lý

Phân quyền quản lý nhân sự trên mobile app

Để phân quyền nhân viên dưới quyền, nhấn phân quyền phan quyen nhan su tren mobile app

Sau đó lựa chọn quyền quản lý phù hợp với nhân sự này chon quyen quan ly nhan su tren mobile app