Công việc
Gỡ người thực hiện

Gỡ người thực hiện trên mobile app

Để gỡ người thực hiện vào chi tiết việc, tại Checklist giữ ngón tay ở người thực hiện sau đó xác nhận chuyển giao đầu việc cho người khác

Go nguoi thuc hien tren mobile app