Theo dõi, đo lường, đánh giá
Theo dõi công việc trễ và gần trễ

Theo dõi công việc theo trạng thái trễ, gần trễ hạn

Remindwork giúp bạn dễ dàng xác định những công việc đang bị trễ hạn, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo tiến độ chung, khi công việc được phân loại theo trạng thái trễ hạn, người phụ trách sẽ dễ dàng nhận thức được trách nhiệm của mình và có động lực để hoàn thành công việc đúng hạn. Ở giao diện chính bạn nhấn vào link "Trễ hạn"

theo doi cong viec theo trang thai tre han

Ngoài ra, phân loại công việc theo trạng thái trễ hạn còn mang lại một số lợi ích khác như:

  • Giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả