Vào thẳng nội dung

Planning

Q3/2022 - Nhân lực

Chỉ số hoàn công việc theo số lượng

  • App, web: Tại công cụ quản lý nhân lực (menu HR) nhà quản lý quan sát được chỉ số hoàn thành công việc về số lượng, có thể lọc theo tháng, quý, năm

Chỉ số chất lượng công việc

  • App, web: Người quản lý đánh giá chất lượng hoàn thành công việc 1-10. Thống kê chất lượng theo từng nhân sự

Q4/2022 - Gantt chart và RoadMap

Biều đồ Gantt

  • App, web: Tích hợp trong chi tiết công việc để trực quan hóa tiến độ, kế hoạch của một công việc cụ thể

Roadmap

  • App, web: Tích hợp trong chi tiết công việc để trực quan hóa tiến độ, kế hoạch một năm và tương lai

Q1/2023 - Đa ngôn ngữ